Hudba a pohyb. Vyjadrovanie hudby pohybom.

Hudba je pohyb, vzniká pohybom, existuje v pohybe, vyvoláva pohyb.
Možno si vyskúšať teoreticko-praktickú hodinu. 

Prakticky v oblasti pohybu odporúčame eurytmiku („rytmickú gymnastiku“) Dalcrozea, resp. krátky scénický tanec (dlhodobejšia príprava), v druhej hodine opakovanie folklórneho tanca, resp. krátky moderný tanec (zopakovanie si stoličkového tanca z 5.r.) a pod.

Émile Jaques-Dalcroze

Eurhythmics (rytmickú gymnastiku) vyvinul začiatkom 20. storočia švajčiarsky hudobník a pedagóg Émile Jaques-Dalcroze. Ide o systém detskej hudobnej výchovy, ktorý spočíva vo vyjadrovaní hudby pohybom. Žiak má možnosť prežívať hudbu, jej vyjadrovacie prostriedky, rytmus prostredníctvom pohybových cvičení a pomocou iných zmyslov. Môže si tak uvedomovať jednak jednotlivé súčasti hudby a zároveň zapájať rôznym spôsobom do činnosti svoje telo, končatiny, hlavu atď. Dôležitým prvkom metódy je improvizácia. Rytmická gymnastika môže byť samostatným vyjadrením pri počúvaní hudby, alebo súčasťou nácviku piesne, divadelných cvičeniach a podobne.

 

Scénický tanec

Balet

 

Folklórny tanec

  • Top 10 Traditional Dances In The World (10 najlepších tradičných tancov vo svete)
  • Slovenský tanec – Lúčnica – KARIČKA

Moderné tance

 

Michael Jackson (hudobno-tanečná performancia) This is itBillie JeanBadBlack Or White

 

Opakovanie piesne Tancuj, tancuj z 5r a tanca čardáš, alebo inej piesne a tanca z predchádzajúcich ročníkov podľa výberu učiteľa